Recyklácia stavebného odpadu

Predaj kameniva

Kamenivo recyklované
 • Frakcia 0/125
 • Frakcia 0/63
Kamenivo lomové
 • 0/4
 • 4/8
 • 8/16
 • 16/32
 • 32/63
 • 63/125
Lomový kameň sekaný
 • 0/4
 • 4/8
 • 8/16
 • 16/32
 • 32/63
 • 63/125
Kamenivo riečne
 • 0/4 mm
 • 4/8 mm
 • 8/16 mm
 • 16/22 mm
 • 0/22 mm
Výkopová zemina
Ornica (Podorničie)

Potrebujete pomôcť s recykláciou a spracovaním odpadu?