Recyklácia stavebného odpadu

Stavebná suť

Stavebná suť: skvelý spôsob👍, ako opäť využiť stavebný odpad

Stavebná suť sa často používa ako podkladový materiál do základov stavby (pod betónovú platňu) či na vyrovnanie terénu alebo spevnenie rôznych plôch (chodníky, cesty, parkoviská a pod.). Štandardne pozostáva z úlomkov asfaltovej zmesi, tehál, kvádrov, betónu a ostatného stavebného materiálu, ktorý získal status stavebného odpadu. Stavebná suť taktiež vzniká pri realizácií drobných stavebných úprav (obitá omietka zo stien, výmena dlažby v kúpeľni či inej miestnosti).

Stavebná suť prispieva k nižšej spotrebe prírodných materiálov

Stavebná suť (omietkovina, tehlovina, bloky, porobeton a i.) prispieva k nižšej spotrebe prírodných materiálov, ako aj k výraznému zníženiu negatívneho dopadu ťažby na životné prostredie. Taktiež efektívne rieši problém s nahromadeným stavebným odpadom, ktorý vznikol pri výkopových alebo búracích prácach. Stavebná suť je teda ekonomicky aj ekologicky akceptovateľným spôsobom, ako šetriť prírodné zdroje, znižovať záťaž riadených skládok a zároveň ušetriť na nákladoch pri výstavbe alebo rekonštrukcii.

Potrebujete pomôcť s recykláciou a spracovaním odpadu?

Pomôžeme vám s odvozom a uskladnením

Stavebnú suť ako materiál vyprodukovaný demolačnou / búracou činnosťou vám pomôžeme odviezť (kontajnery pristavíme na dohodnuté miesto v dohodnutom čase na dohodnutú adresu). Následne ho uložíme na našej skládke stavebného odpadu a spracujeme, aby sa mohol opätovne využiť. Recyklujeme ho, teda zmeníme jeho status odpadového materiálu na status pomocného stavebného materiálu. Dodáme, že stavebná suť – separovaná aj neseparovaná – má úžitkové vlastnosti porovnateľné s pôvodnými stavebnými materiálmi. Búracie či demolačné práce totiž neznehodnotia pevnosť, stabilitu či trvácnosť betónu, asfaltu a ostatných materiálov.