Recyklácia stavebného odpadu

Recyklácia stavebného odpadu

Recyklácia stavebného odpadu – dajte odpadu 👍 druhú šancu

Nevyhadzujte – recyklujte! Dajme stavebnému odpadu druhú šancu!

Tešíme sa, že recyklácia stavebného odpadu a jej dôležitosť sú pomerne častou a diskutovanou celospoločenskou témou.  Dôvod je prostý – stavebný odpad má pomerne veľký podiel na celkovej produkcii odpadu na Slovensku. Aj preto si uvedomujeme, že efektívnym riešením je práve recyklácia stavebného odpadu ako forma jeho spracovania (samozrejme, s dôrazom na ekologický aspekt). Ide zároveň o prejav ohľaduplnosti a zodpovedného postoja k prírode. A práve to je naším  cieľom.

Zemina, tehly, stavebná sutina, drvený zmiešaný minerálny stavebný odpad či betón – to všetko vieme vďaka recyklácii opätovne využívať.

Recyklácia stavebného odpadu ako jedna z priorít environmentálnej politiky

Recyklácia stavebného odpadu zabezpečí jeho dodatočnú úpravu, aby sa následne mohol opakovane využiť ako plnohodnotný pomocný stavebný materiál.

Recyklácia stavebného odpadu zvyčajne zahŕňa jeho triedenie a následne podrvenie na menšie časti. Takýmto spôsobom vznikne hmota vhodná na rôzne zemné a zasypávacie práce, príp. sa môže využiť aj ako betónová drť. To vedie hneď k trojitému šetreniu – prírodných zdrojov, ako aj nákladov na ich ťažbu / obstaranie.

Potrebujete pomôcť s recykláciou a spracovaním odpadu?

Ušetrite s recykláciou stavebného odpadu

Taktiež ušetríte za uskladnenie stavebného odpadu. Aj vďaka tomu patrí recyklácia stavebného odpadu k hlavným prioritám v rámci úsilia o vytvorenie dlhodobo udržateľného rozvoja a environmentálnej politiky. 

Zaujala vás recyklácia stavebného odpadu a potrebujete pomôcť s jeho prepravou a spracovaním? Ozvite sa nám. O všetko potrebné sa postaráme.