Recyklácia stavebného odpadu

Preprava stavebného odpadu

Rýchla, bezpečná a spoľahlivá 🚛 preprava stavebného odpadu

Medzi naše služby patrí aj preprava stavebného odpadu. Zabezpečíme rýchly a bezpečný odvoz menších aj väčších sutín, kusov muriva, kvádrov, zeminy, tehál, betónu, kameniva a podobného odpadu zo staveniska.

Disponujeme potrebnými nákladnými vozidlami a príslušným technickým vybavením, ktoré uľahčuje a urýchľuje nakladanie a následnú prepravu stavebného odpadu – triedeného aj netriedeného.

Preprava stavebného odpadu v našej réžii prebieha v súlade so všetkými bezpečnostnými opatreniami.

Aký zmysel má preprava stavebného odpadu?

– prispieva k eliminácií odpadu (ktorý nepodlieha významnejšiemu rozkladu) aj nelegálnych skládok odpadu,

– stavebný odpad vám nebude zbytočne zavadzať na pozemku a do istej miery brániť ďalším prácam na stavenisku (búracie a zemné práce, úprava pozemkov a i.),

– žiadne zbytočné starosti – preprava stavebného odpadu prebieha v našej réžii – prídeme, odpad naložíme a odvezieme na príslušné miesto.

Potrebujete pomôcť s recykláciou a spracovaním odpadu?

Medzikrok k spracovaniu a recyklácií

Dodáme, že preprava stavebného odpadu je medzikrokom k jeho spracovaniu a následnej recyklácií.

Stavebný odpad nikdy nevyhadzujte do komunálneho odpadu alebo na lúku či okraj lesa. Radšej nám zavolajte.

Prepravu stavebného odpadu zabezpečujeme pre fyzické aj právnické osoby. Finálna cena za odvoz je stanovená individuálne – v závislosti od vzdialenosti, ako aj druhu a množstva stavebného odpadu.