Recyklácia stavebného odpadu

Spracovanie Stavebného Odpadu

Spracovanie stavebného odpadu ako príprava na ♻️ recykláciu

Svoju činnosť zameriavame aj na spracovanie stavebného odpadu, ktorý zahŕňa materiál zo stavebnej činnosti, ako aj materiál, ktorý vznikol v dôsledku demolácie (kamenivo, stavebná suť a pod.). Ide o odpad pozostávajúci z nepoužiteľných stavebných súčastí, ktoré však vieme  spracovať tak, aby sa v budúcnosti ešte mohol efektívne využiť. Spracovanie stavebného odpadu je totiž predprípravou na jeho úspešnú recykláciu. Našťastie, už pominulo obdobie, keď sa stavebný odpad skládkoval najmä vo vyťažených jamách priamo na stavenisku, príp. v jeho okolí.

Priebeh spracovania stavebného odpadu

Ako experti na spracovanie stavebného odpadu vieme, že vyhadzovanie alebo vyvážanie stavebného odpadu na miesta, kam nepatrí (obzvlášť do prírody) je nielen neekologické, ale v konečnom dôsledku aj neetické a nelegálne. Nehovoriac o tom, že vyhodený stavebný odpad môže byť pre človeka či zvieratá nebezpečný.

Potrebujete pomôcť s recykláciou a spracovaním odpadu?

Naša skládka v Žiline

Spracovanie stavebného odpadu prebieha priamo na našej skládke v Žiline, kde nám po dohode môžete stavebný odpad priviesť, resp. zabezpečíme jeho bezpečnú prepravu z vášho staveniska k nám. V prípade potreby ho očistíme od rôznych nebezpečných látok a ostatných materiálov, ktoré nespadajú do kategórie stavebného odpadu (plast, drevo, sadrokartón, asfaltová lepenka, eternitové krytiny, kov, hydroizolačné a termoizolačné pomocné materiály a i. Až tak môže začať proces recyklácie.