Recyklácia stavebného odpadu

Úprava pozemkov

Úprava pozemkov 👍 zvýši ich estetickú aj funkčnú hodnotu

Úprava pozemkov (vyrovnávanie, svahovanie či terasovanie) je zvyčajne prvou fázou výstavby. Rozsah a realizáciu prác prispôsobujeme predovšetkým typu terénu (rovinatý alebo svahovitý) a výskytu povrchových nedokonalostí, ktoré je potrebné odstrániť.

Kladieme maximálny dôraz na precíznosť, odbornosť a kvalitu, ktorá je pre nás kľúčová. Aj preto úprava pozemkov zakaždým prebieha pod dohľadom našich skúsených pracovníkov.

Úprava pozemkov zvýši ich funkčnú aj estetickú hodnotu

Úprava pozemkov nielen začína, ale zvyčajne aj ukončuje výstavbu. Veď po úspešnom postavení rodinného domu či nových firemných priestorov zaiste nechcete mať v okolí pozemok, ktorý je nerovný, rozrytý od pneumatík ťažkých strojov – jednoducho pozemok, ktorý pôsobí zanedbane a nereprezentatívne. Preto je nevyhnutá úprava pozemkov, ktorá zvýši ich funkčnú aj estetickú hodnotu. Vhodne a odborne upravené pozemky môžete prakticky využiť, napríklad na vybudovanie chodníka, bazéna, garáže či parkoviska, položenie zámkovej dlažby, osadenie lavičiek alebo stojanov na bicykle a pod.

Potrebujete pomôcť s recykláciou a spracovaním odpadu?

Vhodne a odborne upravené pozemky

Úpravu pozemkov realizujeme po predošlej obhliadke a konzultáciách. Počas nich zisťujeme a vyhodnocujeme aktuálny stav terénu. Následne navrhneme najvhodnejšie úpravy – s dôrazom na plánované stavebné zásahy, ako aj zabezpečenie lepšej stability podkladu, odvádzania dažďovej vody či odolnosti pozemku voči zosuvom.