Recyklácia stavebného odpadu

Uloženie zeminy

Uloženie zeminy ☑️ – výkopová zemina nie je zbytočným odpadom

Čo s prebytočnou zeminou, ktorá vznikne pri stavebných prácach či terénnych úpravách? Riešením je uloženie zeminy.

Je dôležité zdôrazniť, že nevyužitá zemina je považovaná za stavebný odpad. Preto je nevyhnutný nielen zodpovedný, ale aj seriózny prístup pri jej uložení. Je neakceptovateľné vysypanie výkopovej zeminy na nepovolené miesta. Odporúčané je práve uloženie zeminy, o čo sa postaráme.

Prepravu a uloženie zeminy realizujeme v súlade s platnou legislatívou. Zakladáme si na spoľahlivosti, rýchlosti a dôslednosti, ako aj vysokej kvalite poskytovaných služieb súvisiacich so stavebným odpadom, vrátane zeminy.

Ako funguje uloženie zeminy?

Vždy sa vopred dohodneme na presnom termíne a mieste odovzdania zeminy, kam naši pracovníci prídu s nákladnými vozidlami s kontajnermi a manipulačnou technikou. Následne výkopovú zeminu v dohodnutom množstve prevezmú, naložia a prevezú. Ponúkame uloženie zeminy na našej skládke v Žiline.

Potrebujete pomôcť s recykláciou a spracovaním odpadu?

Aký zmysel má uloženie zeminy?

Výkopová zemina nemusí skončiť ako zbytočný odpad alebo kopa hliny, ktorá vám bude zavadzať na pozemku. Môže sa totiž použiť na povrchovú úpravu terénov či zásypy. Že vy výkopovú zeminu nepotrebujete a chcete sa jej čo najrýchlejšie zbaviť? Riešením je práve odvoz a uloženie zeminy.

Ak potrebujete dostať zeminu na pozemok alebo preč z pozemku, kontaktujte nás.